Ge en gåva

Ge en gåva till en jour

Kontakta din lokala kvinnojour eller tjejjour för att få uppgifter om hur du kan stödja dem ekonomiskt. Unizons medlemsjourer tar tacksamt emot bidrag från er som vill stödja arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Ge en gåva till förbundet

Du kan stödja Unizons arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld med ett ekonomiskt bidrag på vårt bankgiro 5075-8317. Vårt Swishnummer är 1234525275. Märk insättningen "Gåva till Unizon".

Vill du skänka kläder eller leksaker?

Kontakta en lokal kvinnojour direkt. Jourerna tar emot i mån av plats och behov. Gärna hela och rena kläder, produkter eller möbler, men helst inte sådant som ett alternativ till grovsoprummet.