Reba i Go Straight Home

Go Straight Home

Go Straight Home är en dokumentärfilm om vikten av sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) för unga flickor i Bangladesh.

Filmen skildrar hur den unga flickan Reba hanterar risken att bli bortgift tidigt mot sin vilja och sexuella trakasserier på gatan. Rebas dröm är att gå i skolan och få en utbildning. För en flicka i Bangladesh är det en stor dröm.

Filmen kan användas som underlag för diskussion om unga tjejer rättigheter både i Sverige och också i Bangladesh. Genom att hitta likheter och skillnader går det att belysa en mängd frågor så som tjejers rätt till utbildning, det offentliga rummet/samhället och att slippa barnäktenskap/graviditet (SRHR). 

Go Straight Home stöds ekonomiskt av Unizon, Riksförbundet för sexuell upplysning - med stöd av SIDA (RFSU), Action Aid, Svenska Filminstitutet (SFI) och Utbildningsradion (UR).

Filmen är 11 minuter lång och finns textad på svenska och engelska.

Filmteam
Regissör: Maud Nycander
Foto: Iga Mikler.                                                                   
Klippare: Hanna Lejonqvist
Producent: Oscar Hedin
Produktionsbolag: Film and Tell

Målgrupp
Målgrupp är främst ungdomar men även vuxna. Filmen och workshopmaterialet kan användas inom skolor och fritidsverksamhet.