Publikationer

Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga

Handbokens syfte är att skapa förståelse för och möjliggöra utveckling
av en kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik med genusperspektiv
för barn och unga i Sverige. Den utgår från genusvetenskapliga perspektiv
på våld och folkhälsovetenskapliga perspektiv på våldsprevention.
Ambitionen har varit att samla viktig kunskap om våld, genus och
prevention på ett och samma ställe. Denna kunskap visar hur vi
tillsammans faktiskt kan få våld att upphöra.

Handboken kan läsas från pärm till pärm eller användas som en uppslagsbok.
Den består av tre delar: en arbetsbok, en lärobok och en avslutande
resursdel. Arbetsboken och läroboken är indelade i fem steg.

Bakom boken står MUCF, Män för Jämställdhet och Unizon.

Beställ

Beställ boken från MUCF

Bifogade filer: