Material och metoder

Framsida av rapporten Ett steg på vägen

Ett steg på vägen

En undersökning av kommunernas förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor. 

Kvinnofridsbarometern 2019

I Kvinnofridsbarometern 2019 undersöker Unizon för tredje gången kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Unizons valplattform 2018

Unizons valplattform 2018

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer för ett jämställt samhälle fritt från våld. Varje år har jourerna över 90 000 stödkontakter, främst med kvinnor och tjejer. Här är vår valplattform, med krav för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kvinnofridsbarometern 2017

I Kvinnofridsbarometern 2017 undersöker Unizon för andra gången kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Framsida Unizons våldspreventionsguide

Unizons våldspreventionsguide

Unizons jourer har arbetat förebyggande mot mäns våld sedan förbundet bildades för över 20 år sedan. Genom att hantera konsekvenserna av mäns våld har kunskapen om hur mäns våld går att förebygga vuxit fram. Tillsammans med sju Unizonjourer med spjutpetskompetens inom våldsförebyggande arbete har Unizon tagit fram Sveriges första feministiska våldspreventionsguide, med tips på hur jourer kan arbeta förebyggande mot mäns och killars våld. 

Framsida Unizons rapport

Unizons rapport om porr och prostitution

Samhällets offentliga värderingar om jämställdhet ligger långt ifrån porrens, med bilder av gruppvåldtäkter, förnedring och övergrepp på kvinnor och tjejer. I den här rapporten belyser vi hur mäns våld mot kvinnor yttrar sig i porr- och prostitutionsindustrin. Med hjälp av forskning, kvantitativa data och intervjuer visar vi en bild av hur dessa fenomen hänger ihop på samhällelig och individuell nivå.

Framsida av boken "Det gäller barnen".

Det gäller barnen

Det bor fler barn än kvinnor på kvinnojourernas skyddade boenden. Uppskattningsvis vart tionde barn i Sverige har sett pappa eller styvpappa skrika, svära, slå eller våldta mamma. Barnen kan också själva ha blivit utsatta för våld och har egna behov av stöd. I boken Det gäller barnen får du konkreta råd om hur du kan stötta och skydda barnen och vara den vuxna som bryter våldscirkeln.