Material och metoder

Vad ska jag göra?

Vad ska jag göra?

I Vad ska jag göra? har vi samlat trettioen berättelser och frågor som skickats in anonymt till kvinnojourerna och tjejjourerna.

Ur barnens perspektiv

Ur barnens perspektiv sätter fokus på vuxnas ansvar för barns rätt att leva ett liv utan hot, våld och kränkningar.

  •