Bild från filmen Jag sa att jag hade en mardröm

Publikationer

Ur barnens perspektiv sätter fokus på vuxnas ansvar för barns rätt att leva ett liv utan hot, våld och kränkningar.

Ur barnens perspektiv kan användas i samtalsgrupper med barn eller vuxna, i förebyggande, stödjande såväl som behandlande syfte. Med stöd av en film och ett brädspel ges möjlighet för deltagarna att diskutera hur barn som bevittnat och upplevt våld känner och reflekterar kring det de har varit med om. Beroende på sammanhang kan materialet öppna upp för samtal om integration, jämställdhet och föräldraskap.

Metoden är flexibel och kan användas inom föräldrastödsprogram, behandlande verksamhet, sfi, skolan, barngrupper på kvinnojourer eller annan social verksamhet.

Metoden består av fyra delar

 • Broschyren Metodstöd till Ur barnens perspektiv
 • Filmen "Jag att jag hade en mardröm"
 • Spelet Måsvägen 12
 • Broschyr om hur Ur barnens perspektiv kan användas inom Kriminalvården

Metodstöd

Metodstödet är en kort skrift med information om barn som upplever våld, en beskrivning av metoden Ur barnens perspektiv och tips till dig som ska leda samtalsgrupper.

Metodstödet baseras bland annat på de samtalsgrupper som hållits inom projektet Ur barnens perspektiv i samarbete med Somaya Kvinno- och Tjejjour, ATIM Kvinno- och tjejjour, Alla Kvinnors Hus och BUP Grinden.

Film: Jag sa att jag hade en mardröm

I dokumentärfilmen "Jag sa att jag hade en mardröm" medverkar fem barn som är mellan 3 och 8 år och bor på kvinnojour.

Barnen har alla upplevt pappas våld mot mamma. De intervjuas av Lotta Molander som arbetar med barnverksamheten på Alla Kvinnors Hus i Stockholm. Barnens upplevelser och känslor skildras genom deras egna berättelser och teckningar. Samtalen är autentiska men av sekretesskäl är barnens namn fingerade.

Filmen är 19 minuter lång och finns textad på arabiska, farsi, kurdiska, somaliska, tigrinja, turkiska, norska, finska, danska, ryska och engelska.

Filmteam

Regissör och producent: Annika Ernst
Tecknare: Robert Nyberg
Animatör: David Rylander
Klippare: Hélène Berlin
Kompositör: Philippe Boix-Vives
Produktionsbolag: Eureka

Spel: Måsvägen 12

Brädspel som öppnar upp för att samtala om föräldraskap och barns upplevelser av våld.

Spelplanen illustrerar ett samhälle med en tom lägenhet i mitten som kan fyllas med barn, vuxna och inredning. Lägenheten möbleras sedan som ett dockskåp. I spelet kan du välja att skildra egna upplevelser eller hypotetiska situationer. Du kan också utgå ifrån ett exempelcase som finns i en spelinstruktion som följer med spelet.

Hur gör vi i min familj när konflikter uppstår? Hur brukar jag som förälder agera? Vad händer med barnet i den röda ringen? Hur känns det för barnet? Hur ser en vanlig vardagskväll ut? Vad gör mamma, vad gör pappa och barnen? Vad händer på helgerna? Bland annat dessa frågor diskuteras när deltagarna får bygga upp olika familjesituationer i Måsvägen 12.

Spelet är ett bra sätt att få igång samtal. Samtidigt som man pratar och diskuterar kan man göra något med händerna vilket kan kännas avslappnande för många.

Föräldracirklar inom Kriminalvården

”Ingen vill att ens barn ska behöva gå igenom samma sak som en själv”

Rapporten beskriver upplägg och genomförande av föräldracirklar inom Kriminalvården med utgångspunkt i Unizons metod Ur barnens perspektiv.

Så beställer du

Skicka ett mejl till info@unizon.se med information om

 • vilka produkter du vill beställa
 • leveransadress
 • fakturaadress
 • ev. märkning av fakturan
 • antal ex. du önskar beställa
 • ev. textning av filmen Jag sa att jag hade en mardröm
 • i vilken verksamhet spelet ska användas

Kostnad (inklusive frakt)

Metodstöd Ur barnens perspektiv: gratis (upp till tio exemplar) och kan också laddas ned som pdf nedan.
Jag sa att jag hade en mardröm: 150 kr
Måsvägen 12: 500 kr
Broschyr Föräldracirklar inom Kriminalvården: gratis (upp till tio exemplar) och kan också laddas ned som pdf nedan.

Alla Unizons jourer som vill får ett exemplar av Måsvägen 12 och Jag sa att jag hade en mardröm. Hör av er till kansliet om ni vill ha ett spel eller en film skickad till jouren utan kostnad.