Starta en jour

Det finns många saker att tänka på när man ska starta en tjejjour eller ungdomsjour. Här har vi samlat våra bästa tips. De är skrivna med fokus på tjejjourer, men funkar lika bra att utgå från för er som ska starta ungdomsjour.
Josefine i Tjejjouren Huddinge

Ta kontakt med andra jourer

Om ni vill starta en tjej- eller ungdomsjour är det bra att ta kontakt med andra jourer och fråga hur de gjorde och vad ni ska tänka på. Det kan även vara bra att kontakta den lokala kvinnojouren för att se om de kan stötta er på något sätt.

Hitta volontärer

Det är bra att vara flera som startar jouren, det blir både roligare och tryggare. Ett sätt att nå fler är att annonsera i digitala medier och sätta upp affischer om att en tjejjour ska starta och att ideella jourtjejer behövs. Kanske kan ni be lokaltidningen intervjua er?

Vi rekommenderar alltid att de som är engagerade i jouren ska vara över 18 år, alltså att ni gör en tydlig skillnad på volontärer/jourtjejer och målgrupp. Målgruppen är ofta cirka 12-13 år upp till 20-25 år i tjej- och ungdomsjourer, medan de som är engagerade i jouren ofta är mellan 20-35. Alla föreningar bestämmer dock själva hur de vill jobba. Detta måste ni diskutera.

Vad är en tjejjour? Vad vill just ni?

När ni fått ihop några fler som vill vara med och engagera sig i tjejjouren behöver ni sätta er ned och göra research. Vad är en tjejjour? Hur jobbar andra tjejjourer? Vad skiljer en tjejjour från en kvinnojour? Vilken kompetens har ni inom gruppen? Vilken typ av tjejjour vill ni vara? Vad vill ni uppnå med tjejjouren? Vilka är er målgrupp? Och så vidare. Gör gärna studiebesök hos en eller två andra tjejjourer.

Egen förening eller del av kvinnojour?

Ni behöver fundera på om ni vill starta tjejjouren tillsammans med en kvinnojour eller på egen hand. Det påverkar om ni ska bilda en egen förening eller inte. Ett mellanting är att starta som ett projekt eller en arbetsgrupp i kvinnojouren och sedan ha som mål att bilda en egen förening. Om ni bildar en egen förening finns det inget som hindrar att ni ändå har ett nära samarbete med kvinnojouren.

Fördelen med att vara en egen förening är att ni själva bestämmer om allt som rör tjejjouren. Beslutsvägarna blir kortare och ni blir mer flexibla. Ni kan också söka egna pengar. Fördelarna med att vara en del av kvinnojourens förening är att ni får en grund från början att stå på och hjälp av erfarna personer. Ni blir inte lika beroende av att ni själva är tillräckligt många och aktiva för att driva föreningen.

Medlemskap i Unizon

Startar ni en egen förening kan ni bli medlemmar i Unizon och åka på våra utbildningar och konferenser.

Är ni del av en kvinnojour som är medlemmar i Unizon kan ni ändå få egna inbjudningar, mejl och rösträtt på kongressen genom att betala 500 kronor om året. Kontakta kansliet för att höra mer.

Söka pengar

Det finns olika stiftelser och fonder att söka pengar ifrån. Brottsofferfonden är den största. Ni kan också söka verksamhetsbidrag från er kommun och utvecklingsmedel från Länsstyrelsen.

Utbildning

I början, innan ni tar emot stödsökande och öppnar en mailjour eller chattjour måste ni utbilda er internt. Ni kan anordna en utbildning själva, med hjälp av andra tjejjourer och kvinnojourer eller med hjälp av olika studieförbund.

I utbildningen är det bra att sätta ihop ett idéprogram och plattform för hur tjejjouren ska arbeta. Utbildningen bör också innehålla ämnen som ni behöver kunna för att på bästa sätt stötta hjälpsökande tjejer, till exempel normkritiskt och feministiskt bemötande, tjejjourernas roll, att ha ett proffessionellt förhållningssätt, samt fördjupning i sådant som unga hör av sig till jouren om, till exempel våld i nära relationer, sexuella övergrepp och självskadebeteenden.

Unizon erbjuder en grundkurs för tjejjourer och ungdomsjourer.

Tjejjouren.se

Sist men inte minst: gå redan nu in på vår sida http://tjejjouren.se och läs. Det är Unizons och Roks portal för tjejjourer.

Litteraturtips

Stjärnjouren - Mötas och Stärkas - en handbok i utåtriktat tjejjoursarbete (2008)

Stjärnjouren - Motmakt - handledningsmaterial för feministiskt tjejgruppsarbete.

”Att starta och driva tjej- och kvinnojour” (2008) handbok från SKR som går att beställa via Premiss förlag.

Taggar: