Hej Kvinnojouren

Fråga från: undrar
,
22

Frågan ställdes: 2009-02-25
Hej, min sambo har polisanmält 2 kriminella personer för olaga hot och grov misshandel. Vi är nu rädda för att deras vänner ska göra oss väldigt illa. Kan ni hjälpa familjer i såna situtioner? Vi vågar inte vistas i vårt hem med våra 2 små barn, och genom min sambos vän, har vi fått veta att vännerna till dom polisanmälda, letar efter oss. Finns det hjälp att få??? Vi känner oss hotade av vänner till dom polisanmälda. Finns det hjälp att få??

Svar

Hej!

Du skriver till Kvinnojour på nätet för att du och din familj är utsatta för allvarliga hot från kriminella kretsar. Utifrån ditt mail kan jag förstå att du behöver någonstans att ta vägen med din sambo och era barn. Du undrar var ni kan få hjälp.

Det är starkt av dig att du kämpar för att hitta lösningar. Du har rätt att söka all hjälp i en så här svår situation. Jag rekommendrar dig att ta kontakt med socialtjänsten i din kommun och be dem om hjälp med att ordna ett tillfälligt akut boende för dig och din familj, och be dem också om fortsatt stöttning till ett nytt boende, kanske på en annan ort. När du söker hjälp på detta sätt, visar du att du är en ansvarsfull mamma som vill skydda dina barn. Hör gärna efter med närmaste kvinnojour om det möjligen kan finnas plats för dig och barnen. Du finner telefonnumret under "Hjälp finns nära dig".

Jag hoppas att du ska finna förstående människor som hjälper dig och din familj. Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning från Ulla

Kategori: Övriga frågor