Hej Kvinnojouren

Fråga från: D.A
,
50

Frågan ställdes: 2009-07-08
Min dotter, 30 år, har tillfälligt flyttat ut till sin sambos sommarstuga med sin sjuka svärmor som hon har vårdnad om och 2 barn, deras gemensamma 2 år och 5 år. Sambon har uppträtt hotande efter upprepande gräl.I samband att han dricker alkohol blir han mer o mer hotfull och aggressiv. Detta har pågått i flera dar. Jag har ringt och förgäves fått någon klarhet. Jag har har hört han skälla och varit aggressiv vid dessa samtal. Min dotter börjar tro att det ska hända något med henne, hon kan inte värja sig mot hans hotfulla sätt, han börjat rycka och dra i henne. Hon är rädd att blanda in socialjour pga det skulle bli till hennes nackdel, och barnen. Kan hon begära hjälp därifrån med sina barn och svärmor till t ex sin mamma för hon har hyrt ut sin lägenhet i andra hand i juli månad?

Svar

Hej,

Du har skrivit till oss på Kvinnojour på nätet för din dotters räkning som blir utsatt för hot och våld från sin sambo. Du skriver att din dotter just nu bor i sin sambos sommarstuga med sin sjukliga svärmor och sina två barn och blir där utsatt av sambon.

Det är bra att du reagerat på hur din dotters sambo beter sig mot henne och att du bestämt dig för att hjälpa henne genom att kontakta oss. Det är ett första steg för att uppnå en förbättring av situationen.

Du skriver att din dotter inte vill blanda in social jour för att det ska bli till hennes nackdel men det tror jag inte det kommer att bli. Socialtjänsten kan agera utifrån barnens situation eftersom det är deras uppdrag att se till att barn inte far illa. Det är olämpligt för barn att bo tillsammans med någon som har alkoholmissbruk och som är våldsam. Att din dotter slår larm till sociala jouren för sin och barnens situation är snarare att se som positivt eftersom hon då agerar till barnens fördel. Sociala jouren kan hjälpa henne och barnen att komma därifrån och få något annat tillfälligt boende. Det är däremot osäkert om sociala jouren kan hjälpa svärmor, det beror på hur hennes sjukdom och övriga situation ser ut. Normalt sett anses en vuxen person kunna ta sig ur situationer och klara sig på egen hand.

Jag uppfattar det som att din dotter behöver konkret hjälp att ta sig ifrån sommarstugan med barnen. Om situationen är hotfull eller våldsam så kan hon även kontakta polisen för att få hjälp att ta sig ur huset med barnen. Du skriver i slutet av mailet att du kan erbjuda henne tillfälligt boende och det är fint av dig att du ställer upp med det. Ni ska veta att även om ni tar hjälp av polisen så kommer troligtvis socialtjänsten att få kännedom om vad som hänt eftersom polisen brukar informera socialtjänsten i ärenden som involverar barn. Detta för att barn som befinner sig i svåra situaioner ska få alla den hjälp de kan tänkas behöva.

För att få ytterligare råd och hjälp kan ni i Stockholm kontakta bla Kriscentrum på tel:08-429 99 40 eller Alla kvinnors hus på tel:08-644 09 20. Här finns personal som kan ge råd, möjlighet till skyddat boende och stödverksamhet för barn.

Om ni vill ha rådgivning per telefon och telefonnummer till fler hjälpinstanser på er ort kan ni ringa Kvinnofridslinjen på: 020-50 50 50.

 Hoppas att du fått lite råd kring hur du kan hjälpa din dotter vidare.

Med vänliga hälsningar från Anna