Hej Kvinnojouren

Fråga från: rädd
,
42

Frågan ställdes: 2009-07-09
Jag är skild, ensamstående med egen vårdnad av barn 7årJag känner mig hotad av mitt ex. Han hotar, har slagit mig och är dömd. Jag vill klippa alla band. Hur går jag till väga? Jag känner mig hotad och kontrollerad av minex-make. Jag vill inte att han har kontakt med barnet. Träffas inte regelbundet. Jag är rädd att mista mitt liv om jag tar till lagen.Hur ska jag gå till väga?????????????????????????????????????????????

Svar

Hej! Tack för ditt brev.

Du skriver till oss för att du känner dig hotad av din ex-make. Han har tidigare hotat och slagit dig och blivit dömd för det. Nu känner du dig fortfarande hotad och kontrollerad av honom och du vill helst inte att han har kontakt med ert barn. Du undrar hur du skall gå tillväga för att bryta kontakten med honom. Jag ska försöka ge dig några råd.

Jag anar att du redan har gått igenom mycket med tanke på skilsmässa och rättegång och mycket annat som brukar dyka upp i de här situationerna. Det tyder på en styrka hos dig som gjort att du har klarat dig igenom så mycket och att du nu fortsätter att försöka förbättra din situation. Det är mycket vanligt att vi får mail från kvinnor som vill ha hjälp med att klippa banden till sina ex-män. Många uttrycker samma frustration och rädsla över den kontroll han fortfarande utövar på dem.

I ditt fall tänker jag att det är positivt att du har ensam vårdnad, vilket i alla fall ger dig större utrymme att bestämma över ert barn. Huruvida han ska träffa barnet, så brukar man ofta försöka sträva efter umgänge med den andra föräldern, men ibland är det inte till barnets bästa. Socialtjänstens familjerättsenhet eller en advokat brukar vara bra att diskutera de här frågorna med. Kvinnojourens erfarenhet är att det är svårt att klippa alla band när man har barn tillsammans. Eftersom mannen varit våldsam kan du ansöka om/begära att socialtjänsten utser en kontaktperson som överlämnar och hämtar barnet i samband med umgänge. Det är viktigt att du har myndigheterna med dig när det gäller det juridiska runt vårdnad, boende och umgänge. Du kan finna mycket information på barnombudsmannens hemsida, www.bo.se och familjesidor som www.familjensjurist.se och www.famratt.com.

Du skriver att du är rädd att mista ditt liv om du tar till lagen. Om det är så att han fortsätter att vara aggressiv och hotfull mot dig via telefon eller vid personlig kontakt, föreslår jag att du omedelbart berättar för någon vän eller anhörig om hoten och noggrant antecknar vad han säger och vad han gör. Anteckningarna kan du använda vid en eventuell senare polisanmälan, om han skulle bli riktigt aggressiv och våldsam. Kvinnojourens erfarenhet är att det kan ta lång tid att få stopp på en man som hotar och trakasserar. Det kan vara bra att försöka bygga upp ett litet nätverk av personer som vet vad du är utsatt för. Fundera på om det finns någon i din närhet som du har förtroende för, en vän, en anhörig, en arbetskamrat eller någon annan. Våga berätta om hur du har det, och be om stöttning. Om han fortsätter att söka upp dig kan det vara bäst att kontakta polis och åklagare och ansöka om besöksförbud, och kanske flytta till en ny adress, med sekretessmarkering och kvarskrivning på den gamla adressen.

Jag skulle vilja rekommendera dig att ta kontakt med närmaste kvinnojour så att du mer utförligt kan beskriva din situation för att få bästa hjälp. Kvinnojourerna har lång erfarenhet av att möta kvinnor i sådana här situationer. Att få prata och diskutera med dem brukar kännas bra. Många kvinnor känner sig rädda och osäkra på vad som kan hända efter en separation från en hotfull och våldsam man, även om de inte längre träffar varandra. Det kan ta tid att komma över oro och rädsla. Om man känner så, kan en idé vara att försöka hitta samtalskontakter för att bearbeta sina upplevelser. Du hittar telefonnummer till närmaste kvinnojour under ”Hjälp finns nära dig” här på vår hemsida. I Göteborg finns också Kriscentrum för kvinnor, 031-365 87 10. De erbjuder krisbearbetning och stödsamtal bland annat. Dygnet runt kan du också ringa till Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50. Erfarna kuratorer och sjuksköterskor lyssnar och ger råd. Samtalen är kostnadsfria.

Jag hoppas att svaret blir till hjälp för dig. Om det är något du undrar över så får du gärna höra av dig till oss igen.

Vänliga hälsningar Elin