Hej Kvinnojouren

Fråga från: carina
,
76

Frågan ställdes: 2011-06-17
Kan ni ta emot äldre kvinnor som är i behov av skydd.

Svar

Hej, vi på Mailjouren ger stöd genom mail endast, men vi vet att kvinnojourerna runt om i landet och Kriscentrum för Kvinnor i Stockholm (och andra orter) hjälper äldre kvinnor lika väl som yngre. På vår hemsida hittar du kontaktvägar eller så via Kvinnofridslinjen som har öppet dygnet runt; 020-50 50 50.

Vänliga hälsningar Susanne

Kategori: Övriga frågor