Hej Kvinnojouren

Fråga från: En undran

Frågan ställdes: 2011-12-27
Vad är det som gäller för en man om denne har blivit anmäld för barn/hustrumisshandel men fallet är nedlagt. Misshandeln bestod av att mannen tog hårt i armen på sin fru och barnet fick en smäll. Enligt er är rekommendationen att mannen inte får vara kvar i lägenheten. Men efter en veckas tid så gick det jättebra att mannen fick ha sina barn för hustrun men på en annan adress för att mamman behövde vila upp sig. Händelsen är en första gångs händelse. Min fråga är: hur länge skall mannen stängas ute från lägenheten? Och hur skall mannen gå vidare i fallet? Varför tar man förgivet att det alltid är kvinnan som är offret och mannen inte har så mycket att säga till om. Barnen känner sig trygg med sin pappa och vill inte åka hem till mamman. Det är inte något trevligt att bevittna som anhörig.

Svar

Hej, tack för ditt mail. Kvinnojourens erfarenhet är att många anmälda brott läggs ned av olika skäl. I det här fallet har mannen tydligen varit våldsam både mot sin hustru och sitt barn. Socialtjänsten, polisen och kvinnojouren ser generellt sett allvarligt på våld som sker i nära relationer. Socialtjänsten har skyldighet enligt lagstiftningen att se till att livsvillkoren ändras för dem som utsatts för våld. Socialtjänsten har också ansvar för att den våldsamme erbjuds hjälp att ta itu med sina aggressionsproblem.

Hur länge mannen kan stängas ute från lägenheten är svår att svara på. När det skett våldsamheter är det vanligt att paret separerar. Vem som flyttar brukar parterna bestämma själva, men om de inte kan komma överens ang den gemensamma bostaden får det avgöras i domstol. Om det är åklagaren som har beslutat att mannen måste lämna lägenheten brukar det gälla i högst 30 dagar.

Du undrar hur mannen ska gå vidare i fallet. Om inte kvinnan kommer med ytterligare anklagelser eller vittnen, kan mannen pusta ut. Han har ingen anledning att gå vidare i den juridiska processen.

Du frågar varför man tar för givet att det är kvinnan som är brottsoffret. Det är inte så konstigt. Enligt Sveriges officiella statistik, se www.bra.se är det vanligast att det är en kvinna som är brottsoffret när brottet skett inomhus, medan det är vanligast att det är en man som är brottsoffret när det skett utomhus. I båda fallen är det vanligast att det är en man som är förövare.

Vi vet att det kan vara både ledsamt och frustrerande att vara anhörig till en familj som har problem. Men det är fint om anhöriga kan vara ett stöd både för de vuxna och barnen. Det hoppas jag att du kan vara. Du får gärna skriva igen om du har fler frågor eller om jag missuppfattat något.

Med vänlig hälsning från Ulla