Hej Kvinnojouren

Fråga från: K
,
32

Frågan ställdes: 2012-01-05
Hej. Jag måste få hjälp. Jag är allvarligt psykiskt misshandlad, inkl mina barn. Det är pappan som gör detta, och det är på en fruktansvärd nivå. Jag kan inte gå till F-rätten, de skulle koppla in soc på en gång. Vi är en familj om två barn och två vuxna. Barnen 2, 6 år gamla. Min man har en fruktansvärd bakgrund och en kraftig personlighetsstörning med psykopatisk karaktär har gjort sig tydlig de sista fyra åren. Vi har beskutat oss för att flytta till min hemort /---------------/ och huset ligger ute för förs. Detta har varit en plan för mig och barnen att kmma nära min familj och vänner, för att sedan kunna lämna honom. Jag har ingen chans att göra det i /-------------------/ där har jag ingen och skulle aldrig våga. Det finns inte en chans att barnen skulle få något eget umgänge med honom, aldrig i livet. Det är anledningen till att jag inte gått ifrån honom, för att skydda barnen. Min fråga är nu, han börjar förstå att jag har en plan med flytten, jag vet inte hur, men han har raderat alla sms mellan mig och honom i min mobil m.m. d.v.s. bevis för många av hans handlingar genom åren. Han har nu sagt, att om jag inte har sex med honom så ofta som han vill, och inte slutar lägga mig i när han är dum mot barnen, kommer han inte att gå med på flytt. Då tar han sin del av huspengarna och stannar i /-----------------/. Han säger att han inte tänker sätta mig i den "guldsitsen" för mig att lämna honom i /-------------------/, där jag och barnen har vårt nätverk. Med andra ord, han vet precis hur jag tänker. Alla känner till vår flytt, skola, dagis, vänner, släkt alla. Kan jag ändå flytta med barnen, mot hans vilja? Snälla någon, hjälp mig, vad ska jag göra?!?! Jag vill understryka att det är allvarlig psykisk aggressiv misshandel som pågår. Jag har några bevis genom släkt, några inspelningar men inget mer. SNÄLLA HJÄLP!!!!

Svar

Hej! Klokt av dig att vända dig utåt för att få råd om vad du kan göra. Mannen har utsatt dig och barnen för allvarlig, aggressiv psykisk misshandel under de senaste fyra åren. Nu vill du separera, men planerade att göra det när ni flyttat närmare din familj. Nu är din man tveksam till flytten, han anar att du vill komma loss från honom. Du undrar om du ändå ska flytta med barnen, mot hans vilja.

 

Kvinnojourens erfarenhet är att det kan vara oerhört svårt att ta beslutet att lämna en synnerligen aggressiv partner, eftersom man är rädd för vad han ska ta sig till. Det är vanligt att mannen anar vad som är på gång och då kan han ta till alla möjliga skrämmande hot. Man kan aldrig i förväg veta hur han kommer att reagera, eller hur farlig han kan bli.

 

Utifrån ditt mail är mannen oresonlig och aggressiv Jag anar att han dessutom tjatar och tvingar till sig sex. Han är också svår mot barnen. Det är starkt av dig att du planerat att separera, det är ett första steg. Han har nu sagt att han tar hälften av huspengarna och stannar på er nuvarande bostadsort, så det verkar som att även han kan se en separation framför sig.

 

Ja, vad kan nästa steg bli? Jag tycker att du kan göra som du har planerat. Om du känner att det är omöjligt att få hjälp på din bostadsort, får du fundera på när det är lämpligt att separera. Det brukar inte gå att diskutera separation med en aggressiv man. Eftersom du inte har någon som kan hjälpa dig där du bor, föreslår jag att du planerar för en separation på din hemort där du har föräldrar och vänner. Fundera på hur det kan ordnas. Kanske finns det någon födelsedag eller annat ska firas i släkten framöver, så att du behöver träffa dem? I samband med en högtidsdag kan du planera för en flykt, även om din man är med. Har du någon vän eller anhörig som du litar på, som kan ordna de praktiska förutsättningarna?

 

Om mannen blir hotfull, kan du eller någon annan kontakta polisen och närmaste kvinnojour.

 

Du motsätter dig att pappan får umgänge med barnen. Var försiktig med sådana krav. De kan göra att du mister vårdnaden om barnen vid en vårdnadstvist. Säg ja till umgänge, men bara umgänge tillsammans med en kontaktperson som socialtjänsten utser. För att detta ska beviljas, måste du ha goda skäl (kopior av polisanmälan osv).

 

Om du vill prata med någon om din svåra situation kan du ringa till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Samtalen är kostnadsfria och syns inte på telefonräkningen.

 

Du får gärna skriva igen.

 

Med vänlig hälsning från Ulla