Hej Kvinnojouren

Fråga från: Cecilia

Frågan ställdes: 2012-01-31
Jag lever i en relation med en man som kränker mig och mina två barn( som jag har sedan ett tidigare äktenskap) systematiskt. Vi har även ett gemensamt barn Det yttrar sig på följande sätt:Jag duger inte som jag är, allt är mitt fel. Han är sarkastisk mot barnen,ex vilken gris du är se så det ser ut här( de skitar ner bara genom att vara). Mina åsikter och känslor är ingenting värda. Hans ord och vilja är familjens lag, har han bestämt. Utnyttjar våra svagheter. osv... Min fråga är nu, kan jag flytta från stan med vårt gemensamma barn mot hans vilja? Måste jag gå igenom en rättprocess för att få igenom en sån sak? Vårt barn är i förskoleåldern. Jag vill komma ur denna destruktiva relation men jag vill absolut inte att min man ska ha vårdnad om vårt barn. Hur ska jag göra ?Bevis mm.... Han kan få träffa barnet men inte ensam.

Svar

Hej! Klokt av dig att du vänder dig utåt för att få stöd att förändra din och barnens situation. Utifrån ditt mail kan jag förstå att mannen ägnar sig åt psykiskt våld både mot dig och barnen.

Om mannen motsätter sig att du får hela vårdnaden blir det en vårdnadstvist i domstol. Du bör inte flytta från stan med barnet mot hans vilja, eftersom det kan medföra att du mister vårdnaden.  

Du kan begära ensam vårdnad om barnet. När det blir en tvist angående vårdnadsfrågan är det vanligt att tingsrätten ger socialtjänsten i uppdrag att göra en vårdnadsutredning. Socialtjänstens familjerättsenhet ska försöka göra en beskrivning av varje förälders förmåga att tillfredsställa sitt barns behov. Det är det som är huvudsaken. Som du säkert anar är det svårt att bevisa psykiskt våld, men en beskrivning av olika situationer kan kanske ge vägledning för dem som ska döma i fallet. Du kan läsa mer om vårdnad, boende och ungänge på www.socfamratt.se och www.bo.se.

Eftersom du verkar ha argument för att pappan över huvud taget inte bör vara ensam med barnet, ska du berätta det också. Det är klokt att inte motsätta sig att barnet träffar sin pappa, men det kan vara viktigt att ansöka om att en kontaktperson som socialtjänsten utser, är med i samband med umgänge, om det finns risk att barnet far illa vid kontakten med pappan.

Ta gärna en kontakt med närmaste kvinnojour för samtal. Se ”Hitta en jour nära dig” på vår hemsida. De är vana att tala om komplicerade relationer och kan troligen vara ett gott stöd för dig. Till saken hör också att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att stötta våldsutsatta kvinnor och deras barn (ekonomi, boende, samtalsstöd).

Jag hoppas nu att du finner bra samtalspartner och stöd i den här jobbiga situationen. Du får gärna skriva igen.

Med vänlig hälsning från Ulla