Hej Kvinnojouren

Fråga från: Hanna

Frågan ställdes: 2012-02-07
Hej, vad gör man när man hör att folk grälar högljudd och också ljud som skulle kunna tyda på att någon faller eller blir slagen i en grannlägenhet som man inte helt kan lokalisera i huset? Det hände mig idag. Och man kan ju inte ringa polisen när man inte vet, var det var och om det faktiskt handlar sig om våldshandlingar. Och jag var rädd att försöka gå själv för att finna ut varifrån det kom och ringa på... Tack!

Svar

Hej

Fint att du bryr dig om dina medmänniskor, det är en mycket bra egenskap.

Om du hör något som du uppfattar som våld igen kan du försöka lokalisera det genom att gå ut i trapphuset och lyssna. Du behöver inte knacka på dörren för att ta reda på vad som händer exakt eller vara helt säker på vilken lägenhet det gäller. Om du uppfattar det som våld vid en akut situation kan du ringa polisen på 112 och tala om vad du hör. Man kan vara anonym.

Du kan även i en icke-akut situation ringa till polisen på 114 14 och berätta om dina misstankar.

Kvinnojourernas erfarenhet är att det ibland kan vara så att en person som blir utsatt för våld i en nära relation förnekar att något hänt om polisen kommer till platsen. Men det kan också vara så att personen verkligen behöver hjälp och uppskattar att någon reagerar. Det kan också vara så att det handlar om liv och död, det vet ju inte vi som bara hör. Så att vända sig till polisen om en misstänker att någon blir slagen är viktigt även om det kan kännas lite obehagligt när man inte riktigt vet vad som händer.

Om det är så att någon utsätts för våld kan polisens anteckningar från ditt samtal förstärka kvinnans berättelse, om hon väljer att göra en polisanmälan, vid ett senare tillfälle.

Du får gärna skriva igen.

Vänliga hälsningar

Pernilla

Kategori: Anhörig/vän