Hej Kvinnojouren

Fråga från: Leea

Frågan ställdes: 2012-12-07
Hej! Har för snart ett år sedan levt utan min man som hade alkoholproblem och som dessutom misshandlade mig psykiskt, ekonomiskt och materiellt. Vi har barn ihop så viss kontakt måste kvarstå. Dessutom är jag beroende av det underhåll han betalar för barnen. "Sköter jag mig" så fungerar allt till synes smärtfritt och kontakten mellan oss har minskat, förr ringde han ofta. Jag har förklarat att jag vill att kontakten företrädesvis ska ske på mejl. Det är ganska nyligen det gått upp för mig att jag varit misshandlad och det är tungt nog. Ännu tyngre är att omgivningen ser honom som den snälla killen, oengagerad men snäll. Inte ens min närmsta omgivning accepterar eller tror på det jag säger. Vänner har tagit hans parti och jag lever med en konstant skräck för vad han kan göra och vad som händer barnen då de är där. Orkar snart inte leva i konstant motvind, har sökt läkare men de viftar bort mina problem och tror inte heller på mig. Har pratat med en jour för våldsutsatta kvinnor , gjorde en test där som visade att jag varit utsatt för mycket allvarlig misshandel, dock inte livshotande (näst svåraste). Kontakten är avslutad på mitt initiativ då jag av terapeuten fick rådet att bli förälskad, kändes högst opedagogiskt och olämpligt. Mitt psyke orkar snart inte mer och kroppen håller på att trilla ihop den med. Är allvarligt oroad över min hälsa men kanske är jag ett hopplöst fall, lika hopplös som min fd man alltid sa att jag var?

Svar

Hej!

Starkt av dig att du söker hjälp när du mår dåligt efter den misshandel som du utsattes för i din relation. Sorgligt att du inte redan erbjudits något verksamt stöd.

Kvinnojourens erfarenhet är att många kvinnor kan behöva bearbeta misshandeln med hjälp av professionella samtalskontakter med erfarenhet av våldsutsatta kvinnors särskilda problematik. Det är vanligt att kränkande händelser och skrämmande upplevelser ger skadeverkningar, minnen som biter sig fast och påverkar både kropp och själ i negativ riktning. Det kan vara viktigt att försöka hitta en lämplig samtalspartner för att kunna ta itu med de känslor och tankar som plågar och stör det normala livet.  Vanligt är upprepade samtal under en tid. Man kan se det som en läkningsprocess. Du kan vända dig till närmaste vårdcentral och vid samtal med en kurator försöka hitta en passande samtalspartner. Du har rätt att söka allt stöd för att komma tillbaka till ett normalt hälsotillstånd. Du kan även ringa till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Erfarna kuratorer lyssnar och ger råd dygnet runt. De brukar också kunna tipsa om passande terapeuter nära bostadsorten.

Många kommuner kan också erbjuda gruppsamtal där kvinnor med liknande erfarenheter träffas för samtal med olika teman. Det brukar också ha en läkande effekt. Sök på din kommuns hemsida under ”våld i nära relationer” eller ”kvinnofrid” eller liknande. För övrigt är det socialtjänsten som har det yttersta ansvaret att ge dig stöd så att din livssituation förändras.

Jag hoppas nu att du finner bra och stödjande samtalspartner. Det finns gott hopp om en positiv framtid. Du får gärna skriva igen.

Med vänlig hälsning från Ulla