Hej Kvinnojouren

Fråga från: Anonym

Frågan ställdes: 2012-12-26
Hejsan! Jag vet inte hur jag ska börja, Jag tycker inte om att prata med "andra" om min situationed min sambo. Men jag känner att jag måste få råd från någon Han blir våldsam och arg när han dricker, vilket jag också kan bli, men inte i samma utsträckning och inte så extremt som han. Jag har absolut ingen att prata med om detta då jag inte vill att varken hans eller min familj ska tycka illa om honom. Jag känner mig ensam och ibland rädd för min egen hälsa. Vad ska jag göra? Jag vill inte vara utan honom heller...

Svar

Hej

Starkt gjort av dig att vända dig till någon för att få råd. Det är första steget i processen att kunna förändra.

 

Att inte vilja prata med andra om hur ens liv ser ut när man är utsatt för våld och hot är mycket vanligt. Många känner en skuld över att de blir utsatta för misshandel och kanske skäms för att de inte ser sig själva som någon som ska utsättas för våld. Den skulden och skammen kan vara väldigt påtaglig men det är inte den som blir utsatt för våld som gör något fel, det är den som misshandlar sin sambo som handlar fel. Det kan ta lång tid att komma över den här sortens känslor men det är möjligt och vem som helst kan bli utsatt för våld i nära relationer.

 

Att inte vilja vara utan den som utsätter en för våld är också vanligt. Att vara ensam kan kännas skrämmande och ge en känsla av att man hellre stannar kvar hos den som gör en illa ibland, för han är ju inte våldsam hela tiden. Att älska den person som samtidigt gör en mycket illa är något som vi som jobbar på kvinnojourer hör kvinnor säga ofta.

 

Men du skriver att du är orolig för din egen hälsa. Jag tolkar det som att han utsätter dig för mycket våldsamt fysiskt våld. Det är farligt och olagligt. Du kan bli allvarligt skadad och få bestående men. Psykiskt våld är mycket nedbrytande och påverkar människor på alla plan. Din självkänsla bryts ner och man kan bli mycket osäker på om man duger något till. Psykiskt våld är också farligt och olagligt.

 

Jag råder dig att kontakta en kvinnojour för att kunna prata med någon. Närmsta kvinnojour hittar du bl.a. på www.kvinnojouren.se under rubriken ”Hitta en jour nära dig”. Du kan också ringa till Kvinnofridslinjen dygnet runt på nr 020 50 50 50. Om du befinner dig i akut fara ska du ringa 112.

 

Det finns en kvinnojour som riktar sig till kvinnor med beroendeproblematik Qjouren. Jag vet inte om det är aktuellt för dig. De har även vana av att möta kvinnor som lever med män som missbrukar. Personalen som jobbat där dömer ingen och har möt kvinnor med många olika typer av missbruk. Att jag skriver om Qjouren betyder inte att du nödvändigtvis behöver ha missbruksproblem. Jag nämner detta för att du skrev att din sambo slår dig när han är full. Qjouren når du på nr 08 644 20 32.

 

Att försöka försvara sig när någon slår en är inte samma sak som att systematiskt bryta ned sin partner, vilket är det som händer när man blir utsatt för våld i nära relationer.

 

Hör gärna av dig igen.

 

Vänliga hälsningar

Pernilla