Hej Kvinnojouren

Fråga från: sodertjej

Frågan ställdes: 2013-01-07
Hej, jag undrar hur man vet när det är misshandel?

Svar

Hej!

Det är misshandel, när man blir utsatt för våld, hot eller trakasserier m m. Det finns många olika sätt att misshandla någon. Jag tolkar din fråga som att du undrar när misshandeln är olaglig, när man kan göra en polisanmälan. När man inte kan freda sig, har man rätt att få hjälp av myndigheter som socialtjänst och polis. Det går bra att ringa till kvinnojouren och diskutera om misshandel. Man kan vara anonym. Du hittar telefonnummer under "Hitta en jour nära dig". Du kan även ringa till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.

Vi inom kvinnojoursrörelsen sätter likhetstecken mellan våld och misshandel. Misshandeln kan vara - psykisk, fysisk, sexuell, materiell och/eller ekonomisk. Många gånger är det psykiska våldet det mest framträdande. På våra faktasidor kan du läsa mer. Bland annat nedanstående:

Psykiskt våld kan handla om olika typer av verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll som successivt leder till psykologisk nedbrytning av kvinnan. Det psykiska misshandeln kan även innebära att hot riktas mot barn, husdjur eller andra närstående till den som utsatts.

Aktivt fysiskt våld kan i sin tur handla om allt ifrån knuffar, sparkar och slag till strypgrepp, fasthållning eller att bli attackerad med något tillhygge.

Passivt fysiskt våld är att utsätta någon för olika typer av våldshandlingar som ger fysiska konsekvenser. Det kan till exempel röra sig om att neka någon sömn eller att utsätta någon för en långvarig psykisk stress som ger fysiska biverkningar. Våldet kan även i vissa fall vara specifikt kopplat till någons utsatta situation i övrigt, till exempel genom att en undanhålla medicin eller hjälpmedel från en person som har någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom.

Sexuellt våld innebär att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan till exempel handla om sexuella trakasserier, att tvingas se på porrfilm, ofrivillig beröring eller våldtäkt. Sexuellt våld i en nära relation handlar många gånger om att  den som utsätts upplever att hon behöver vara sexuellt tillgänglig för att därigenom undvika andra former av våldsutövande.

Man brukar även tala om ekonomiskt och materiellt våld som kan ta sig uttryck till exempel genom undanhållande av ekonomiska tillgångar eller att göra sin partner ekonomiskt beroende, att förstöra dennas privata ägodelar eller hota att slå sönder möbler och inredning.

Jag hoppas att du fått lite förklaringar. Du får gärna skriva igen.

Med vänlig hälsning från Ulla

Kategori: Övriga frågor