Hej Kvinnojouren

Fråga från: Rebecka
,
33

Frågan ställdes: 2013-03-08
Hej. Jag har nu brutit mitt äktenskap med min man och pappa till våra barn, 3 och 7år gamla. Det har varit en lång resa, med mycket stöd från familjerätt och jourer. Anledningen är att han haft en mycket stark makt över oss i många år. Han har nu flyttat 30 mil från oss, först visste vi inte vart han tagit vägen. Men efter ett antal veckor, fick vi till sist reda på det via ett ombud som skickat krav på bodelning. Han har vid flytten tagit med sig elektronik m.m. Men gör nu anspråk på det bohag som finns kvar. Barnen bor stadigvarande hos mig och kommer åka till honom någon gång per månad, men i början kommer de umgås lokalt. Jag undrar, vad har han rätt till i bodelningen? Jag står som ensam ägare till huset, genom registrerat äktenskapsförord. Men bohaget, kontra det han tagit med sig? Undrar också om det inte finns något som talar för barnen, de bor ju kvar och behöver kunna ha soffa säng osv. Hur funkar det? Tack på förhand!

Svar

Hej!

Du skriver att du har brutit med din make som har utövat makt över dig och era barn. Det var starkt av dig att göra detta.

Du berättar att din före detta make har tagit med saker från er bostad när han har flyttat och att han nu kräver mer.

Enligt kap 7 1§ i Äktenskapsbalken är en makes egendom giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Vad som definierar enskild egendom är enligt 2§:

- egendom som enligt äktenskapsförord är enskild egendom

- egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken och som är avsett att vara mottagarens enskilda

- egendom som en make har erhållit via testamente och som är avsett att vara mottagarens enskilda

- egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren är avsett endast för mottagaren

- egendom som en make har erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda

 

I bodelningen ska alltså giftorättsgodset ingå. Såvida ni inte endast har enskilda egendomar ska era egendomar genom bodelning fördelas mellan er, så länge ni inte har kommit överens om att enskilda egendomar ska ingå i bodelningen. Ni får vid bodelning i skälig omfattning ta undan kläder och annat som uteslutande är avsett för personligt bruk, likaså personliga presenter.

Vilka lagar och regler som gäller vid en bodelning kan vara klurigt och jag råder dig därför att du kontaktar en jurist. Du kan få en kostnadsfri kortare juridisk rådgivning via Alla kvinnors hus juristjour:08-644 09 20, de har öppet ons + sön kl 18-21. Många kvinnojourer kan ge tips på duktiga familjerättsjurister, du kan ringa din närmaste jour och fråga. Du kan hitta alla jourer på vår hemsida under "Hitta en jour nära dig!"

Du är välkommen att skriva tillbaka hit om du vill.

Med vänliga hälsningar,

Emma