Hej Kvinnojouren

Fråga från: Petra

Frågan ställdes: 2013-03-31
Har sedan en tid tillbaka tagot steet ifrån min man och barnens pappa, som misshandlat mig/oss på div. sätt, utom direkt fysiskt. Min stora fråga är nu hur jag blir fri, hel och lycklig igen. Vet att jag har en stark fasad men är tyngd av historian och ett totalansvar för barnen. Problemet är att jag inte blir riktigt trodd. Har varit i kontakt med kvinnojouren där jag bor men de var ett klent stöd, kunde inte alls se igenom min fasad och de gånger jag var riktigt nerbruten så blev "terapeuten" helt förkrossad och kunde inte säga något för jag var så illa tilltygad. Hens råd till mig var att kasta mig in i en ny relation... vilket gav klara signaler om att hen inte lyssnat. Jag har aldrig någon egentid pga små barn och dåligt med avlastning. Just nu går jag till en psykolog som förvisso ser igenom masken men har ingen kunskap om just denna specifika situation. Hon bedömmer mig som kraftigt utmattad. Vad finns för alternativ, jag jobbar och tar hand om barnen, endast få små stunder för egen vila och återhämtning. Går på avslappning hos psykologen och på akupunktur för mina kraftiga muskelspänningar. Allt känns tungt och motigt, har inget driv och måste tvinga mig till allt som jag ska göra, hela livet kännns som ett tvång, även om jag uppskattar och älskar mina barn så blir även de en belastning just nu. Orkar snart inte mer. Det är inte bara att ta sig loss från en destruktiv situation, det känns som det tunga börjar sedan och var finns all kunskap???

Svar

Hej!

Starkt av dig att du lyckats bryta dig loss från den svåra situation som du och barnen befann sig i. Men det är vanligen så som du skriver, det kan vara tungt att komma åter till det normala livet, att bli fri, hel och lycklig igen. Klokt att du sökt avslappning med hjälp av psykolog och akupunktur mot dina muskelspänningar.

Kvinnojourens erfarenhet är att det kan ta tid att återhämta sig efter en relation som inneburit mycket smärta. Man kan behöva bearbeta det som hänt och de kränkningar som man utsatts för med hjälp av en kunnig samtalspartner eller annan terapeutisk behandling, för att kunna gå vidare i livet på ett positivt sätt. På många orter finns numera professionellt stöd till misshandlade kvinnor; enskilda samtal, gruppsamtal, bildterapi och annat. Jag föreslår att du först hör efter med Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 vad det finns för stöd där du bor. Erfarna kuratorer lyssnar och ger råd och hänvisningar. Om de inte vet får du höra efter med din vårdcentral (kurator eller läkare). Du kan även söka på din kommuns hemsida (stöd - våld i nära relation). Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret att hjälpa misshandlade kvinnor att förändra sina livsvillkor (ekonomi, stöttning av olika slag, ev avlastning m m). Om det känns lämpligt för dig, kan du även pröva kyrkans diakoner som samtalspartner. Det kan vara bra att söka sig fram till det som ger mest kraft och energi tillbaka.

Jag vet ju inte hur du har det, men många kvinnor som levt i komplicerade relationer, har mist den nära kontakten med sina anhöriga och gamla vänner. Fundera på om du i din närhet har någon eller några som du har förtroende för. Våga berätta om hur du har det och föreslå lite gemensamma aktiviteter. Förvånansvärt många tjejer och kvinnor har liknande erfarenheter och kan vara ett gott stöd. Det kan kännas stärkande att prata med andra, göra lite trevliga saker tillsammans med andra mammor och barn t ex.

Tråkigt att din kontakt med kvinnojouren blev misslyckad. Jag hoppas nu att du finner andra passande samtalspartner och att du kommer vidare med dina tankar och känslor. Det finns gott hopp om en trevlig och lycklig framtid, det är vår erfarenhet. Låt nu andra få finnas för dig. Du får gärna skriva igen.

Med vänlig hälsning från Ulla