Hej Kvinnojouren

Frågan ställdes: 2013-12-10
Min vän har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller ett våldtäktsförsök. Jag går i samma klass med båda personerna och har hört bådas version om det som hänt. Hon vill inte kontakta polisen, psykologen eller ta upp det på skolan. Fler och fler vet om det som hänt och det påverkar skolsituationen. några elever har bett mannen i fråga att flytta och sluta skolan (alla i skolan är 20-30 år). Hon har tidigare utryckt viljan att själv flytta och sluta skolan. Min fråga är hur ni tänker i en sådan här situation? Finns det någon stödperson att kontakta som kunde finnas för alla kring det som hänt? Med vänlig hälsning, V

Svar

Hej

Bra att du stödjer din vän när hon har det jobbigt.

Jag föreslår att din vän pratar med någon på en kvinnojour. Då kan hon få någon som lyssnar på henne som har erfarenhet av liknande situationer och tänka ut strategier för hur hon ska ta hand om sina känslor i framtiden. Hon kan också ringa till Kvinnofridslinjen 020 50 50 50 dygnet runt. Där svarar sjuksköterskor och socionomer som har specialkompetens inom kvinnofrid. De kan berätta om vanliga reaktioner när man utsatts för sexuella övergrepp och hur man kan gå tillväga för att bearbeta sina upplevelser. Du kan också ringa dit för att få stöd och råd. De pratar även med närstående och vänner.

Vänliga hälsningar

Pernilla