Hej Kvinnojouren

Fråga från: Ledig några dagar

Frågan ställdes: 2013-12-23
Hej! Vill bara veta hur kan jag hjälpa någon kvinna som behöver stöd och hjälp... Själv bor jag ensam med två underbara ungar som är mitt allt och som tack och för att jag förstås, har också några lediga dagar från jobbet vill så gärna göra någonting för någon som kanske behöver prata lite och så... Jag pratar spanska också om det finns någon som kanske inte talar svenska. Hoppas jag får svar av Er snart. Tack!!

Svar

Hej, fint att du tänker på kvinnojouren! Jag  föreslår att du kontaktar någon kvinnojour i din närhet. Du finner telefonnummer under "Hitta en jour nära dig". Kvinnojourerna ordnar regelbundet kurser för nya volontärer. Jag hoppas att du snart får möjlighet att vara ett stöd för kvinnor och barn på en kvinnojour.

Med vänlig hälsning från Ulla

Kategori: Övriga frågor