Hej Kvinnojouren

Fråga från: Linnéa
,
19

Frågan ställdes: 2014-01-23
Hejsan,Mitt undrande gäller inte mig själv eller någon form av utsatthet; jag reagerar på hur lite perspektiv som lagts på män under Jämställdhetskategorin, förutom kring hur de är överrepresenterade bland misshandlare (fast det handlar om att färre anmälningar görs där en man blivit utsatt, alltså vet vi lite om i hur stor sträckning kvinnor misshandlar). Varför mörkerlägger ni viss information, och varför länkar ni inte till kill- och mansjourer? 

Svar

Hej!

Fint att du är intresserad av jämställdhetsfrågor. Män är överrepresenterade i brottsstatistiken både som misshandlare och misshandlade. Dubbelt så många män som kvinnor misshandlas enligt den statistik som polisen redovisar. Du kan läsa mer på Brottsförebyggande rådets hemsida, www.bra.se.  Du kan även vända dig till dem med dina funderingar om mörkläggning. Mailjourens uppgift är att ge stöd och råd till kvinnor och tjejer som utsatts för brott. Det händer regelbundet att vi i mailjouren lämnar kontaktuppgifter till kriscentra för män i de fall detta kan vara till hjälp.

Med vänlig hälsning från Ulla

Kategori: Övriga frågor