Hej Kvinnojouren

Fråga från: Eva

Frågan ställdes: 2014-08-07
Gömmer mig från en förövare tillsammans med mitt barn på 13. Ligger i vårdnadstvist med barnets far (inte nuvarande förövare) som har enskild vårdnad men som tidigare misshandlat mig. Han har enskild vårdnad om barnet, men hen har valt att bo hos mig och styvfar (förövaren) det senaste halvåret. Hens far har inte hört av sig under den tiden. Hur är mitt barns rättstatus nu när hen valt att gömma sig med mig? Vad kan hen råka ut för? Vad har hen för rätt? Kan polis tvinga med hen till sin far om han kräver det? I vårnadsförhandlingen säger min advokat att detta är mellan mig och fadern, mitt barn har ingen advokat som tillvaratar hens intressen. Är detta rätt?    

Svar

Hej!

Klokt att du vänder dig utåt för att söka lite råd. Du berättar att barnet på 13 år har valt att bo hos dig det senaste halvåret, trots att pappan har enskild vårdnad. Nu har du blivit misshandlad av en ny partner och gömmer dig och ditt barn från honom. Du undrar om polisen kan tvinga hem barnet till sin far. Du undrar vad barnet har för rätt.

Eftersom barnets pappa inte hört av sig på ett halvår, kan man tycka att han därmed godkänt barnets val. Du har visat styrka och gott föräldraskap som lämnat den här senaste relationen. Jag förutsätter att du ordnat en trygg och säker miljö för barnet nu när du håller dig undan. Det är naturligtvis viktigt att barnet får gå i skolan efter skollovet och att övriga behov tillfredsställs.

Om pappan misstänker att barnet far mycket illa, kan han med hjälp av kommunens familjerättsenhet vidta åtgärder (polisen) för att hämta barnet. Det är kommunens familjerättsenhet/familjerättssekreterare som har ansvar att se till barnets bästa och ska tillvarata barnets intressen. Innan ett ingripande från polisens sida skulle påbörjas skulle det krävas en utredning via socialtjänsten. Eftersom barnet är 13 år och kan prata för sig själv anar jag att socialtjänsten skulle lyssna på barnet.

Om du inte redan har kontakt med kvinnojouren råder jag dig att ringa din närmaste kvinnojour för att få stöttning i den här jobbiga och komplicerade situationen, du finner telefonnummer under ”Hitta en jour nära dig”. Se också på sidorna www.socfamratt.se och www.bo.se om du kan finna mer information.

Skriv gärna igen om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning från Ulla