Agera Kvinnojour

Ort: Solna
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 08-27 90 80
Telefontid: Måndag - fredag 9:00-17:00 Tisdagar juristjour
Jourtelefon övrig tid: 19.00-22.00
Adress:
Solna
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska, polska, tyska, danska och norska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Specialiserad verksamhet: Agera kvinnojour har skyddat boende, personal på plats måndag till fredag klockan 9-17. Jourpersoner tillgängliga kvällar och helger. Vi använder metoden Trappan för samtal med barn som upplevt våld. Vi har en anpassad lokal för personer som behöver fysiska hjälpmedel. Vi har i viss mån möjlighet att ta emot husdjur.
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon