Noomi - Hela människan i Malmö

Ort: Malmö
,
Län: Skåne län
Jourtelefon: 040- 6323521
Adress:
Poststugan 78
211 65 Malmö
Noomi är ett akutboende i Malmö för kvinnor som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Verksamheten drivs av den ideella föreningen Hela Människan i Malmö.  Noomi tar emot kvinnor som har kommit från olika länder men som alla transporterats till Sverige för att utnyttjas i sexhandeln. Ofta kommer de från en fattig bakgrund, från samhällen där de har svårt att få tillgång till utbildning och arbetsmarknad och där det sociala trygghetsnätet inte fungerar. Kvinnornas rättigheter begränsas eller saknas därför helt. Även kvinnor födda i Sverige kan falla offer för människohandel. Noomi erbjuder en trygg och hemlik miljö, dit polis och socialtjänst kan slussa kvinnor som behöver hjälp och skydd. Vår målsättning är att häva den spiral av utnyttjande och hjälplöshet som kvinnan befinner sig i genom att ge henne en tro på sitt eget värde och redskap att förändra sin livssituation.  
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Övriga