ATIM Kvinno- och ungdomsjour

Ort: Malmö
,
Län: Skåne län
Jourtelefon: 040-12 55 86
Telefontid: Vardagar 9.00-17.00
Adress:
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö
Chattid: Onsdagar 18.00-20.30
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska, danska, franska, arabiska, spanska, italienska och japanska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende

ATIM står för Ansvar, Tillit, Integritet och Mod. Vi är en ideell förening som har till syfte att hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor. 
ATIM startade år 2004 och har sedan år 2005 erbjudit skyddat boende till utsatta kvinnor och barn.

Bland medlemmarna finns aktivt verksamma personer med varierande etnisk bakgrund som representerar olika kulturer och språk. Personalen är i ständig utveckling vilket innebär att de fortlöpande går på utbildning för att öka kunskaperna och kunna tillgodose kvinnorna med bästa möjliga behandling.

Vi har en mottagning i Malmö där vi träffas vid möten med myndigheter, 
föreningar eller andra berörda parter. Kontoret är bemannat, vilket 
innebär att det dessutom finns möjlighet att kontakta föreningen för frågor under kontorstid. 

Välkommen att höra av dig till oss!

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon