Kvinnojouren Annfrid

Ort: Södertälje
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 08-550 170 80
Telefontid: Vardagar 9.00-15.00
Jourtelefon övrig tid: 073 973 86 66
Adress:
BOJ
Box 84
151 21 Södertälje
Chattid: Tisdagar klockan 19.00-21.00
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska och polska
Här finner du: Anställd personal, Lhbtq-kompetens
Specialiserad verksamhet: Hedersproblematik

Vi finns till dig för dig som är eller har varit utsatt för våld i en nära relation. Vi kan stötta och hjälpa dig och dina barn. Vi erbjuder rådgivning, stödsamtal, stöd i kontakt med myndigheter och polis. 

Vi kan även ge dig som är anhörig stöd och rådgivning.

I kontakten med oss har du rätt att vara anonym och vi har avgett ett etiskt tystnadslöfte. Vi är ingen myndighet.

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon