Clarajouren Kvinnojouren i Årjäng

Ort: Årjäng
,
Län: Värmlands län
Jourtelefon: 0730-612906
Telefontid: Vardagar 9:00-15:00
Adress:
Box 143
672 23 Årjäng
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, norska och engelska.
Här finner du: Skyddat boende
Specialiserad verksamhet: Har möjlighet att ta emot medföljande husdjur.
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon