Fempowerment

Ort: Stockholm
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 020-339900
Telefontid: måndag-fredag kl.10-16
Chattid: Måndagar, tisdagar & torsdagar kl. 13.00-16.00. Måndagar & onsdagar kl. 18.00-21.00
Kan erbjuda stöd på följande språk: Arabiska, turkiska, bengali, spanska, ryska, ukrainska, persiska, kurdiska , mandarin, italienska, engelska, thai, bosniska, kroatiska serbiska, franska, portugisiska.
Här finner du: Anställd personal, Lhbtq-kompetens
Specialiserad verksamhet: Jourverksamheten riktar sig till våldsutsatta tjejer, kvinnor och icke binära med utomnordiskt ursprung. Vi erbjuder stöd, hjälp och juridisk rådgivning på olika språk.
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon