Fempowerment

Ort: Stockholm
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 020-339900
Telefontid: 09.00-17.00 Varje dag
Kan erbjuda stöd på följande språk: Arabiska, spanska, tigrinja, ryska, ukrainska, persiska, kurdiska, somaliska, italienska, engelska, thai, serbiska, franska, portugisiska och iuganda.
Här finner du: Anställd personal, Lhbtq-kompetens
Specialiserad verksamhet: Jourverksamheten riktar sig till kvinnor och icke binära med utomnordiskt ursprung. Vi erbjuder stöd, hjälp och juridisk rådgivning på olika språk.
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon