Föreningen mot våld i Nära relation

Ort: Nacka
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 08-601 95 72
Adress:
Box 4099
131 04 Nacka
Kan erbjuda stöd på följande språk: Vi använder tolk vid samtliga andra språk
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Skyddat boende
Specialiserad verksamhet: Hedersrelaterat våld
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon