Storasyster

Ort: Stockholm
,
Län: Stockholms län
Adress:
Warfvingesväg 26
112 51 Stockholm
Chattid: Måndag - torsdag 20.00-22.00 söndag 20.00-22.00
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska, franska
Specialiserad verksamhet: Vi erbjuder stöd, hjälp och gemenskap till personer som blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.
Här finner du: Anställd personal, Lhbtq-kompetens
Storasyster är med sina 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. Vi tar årligen emot över 2 500 personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till. Vi tar emot alla oavsett könsidentitet från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. Storasyster har hela Sverige som upptagningsområde och arbetar aktivt för att motverka sexuellt våld inom tre fokusområden: prevention, stöd och opinionsbildning. Storasyster erbjuder stödgrupper, samtalsstöd, chattjour, medföljandestöd och juridisk rådgivning, samt ger utbildningar och driver opinion med visionen om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.  
Riksförbund: Unizon