Hans och Hennes Ungdomsjour - vilande

Ort: Falkenberg
,
Län: Hallands län
Chattid: Onsdagar ojämna veckor mellan 19.00-21.00
Adress:
Falkenberg
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska och albanska
Specialiserad verksamhet: Stöd till alla oavsett könstillhörighet
Typ av jour: Ungdomsjour
Riksförbund: Unizon