Karlshamns kvinnojour

Ort: Karlshamn
,
Län: Blekinge län
Jourtelefon: 0454-818 99
Telefontid: Dygnet runt
Adress:
Södra Fogdelyckegatan 29
374 36 Karlshamn
Kan erbjuda stöd på följande språk: Har möjlighet till tolk.
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon