Kvinnjouren Mivida

Ort: Upplands Väsby
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 076-127 96 97
Telefontid: Mån-tor 9.00 - 17.00
Adress:
Kanalvägen 16
194 61 Upplands Väsby
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska, finska, wolof, polska, persiska, ryska och spanska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Specialiserad verksamhet: Har möjlighet att ta emot husdjur.

Kvinnojouren Mivida bildades i februari år 2013 och är en politiskt och religiöst obunden förening. Jourverksamheten bedrivs i Upplands Väsby till stöd och hjälp för våldsutsatta kvinnor och deras barn. I november 2016 bytte jouren namn från Kvinnojouren Klara till Mivida. Kvinnojouren har stor kunskap om våldets konsekvenser i nära relationer. 

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon