Kvinno- och Tjejjouren Jönköping

Ort: Jönköping
,
Län: Jönköpings län
Jourtelefon: 036-16 36 82
Telefontid: Mån-fre 8.30-16.30 - 18.00-22.00 Helger 10.00-22.00
Chattid: Kvinnojouren tisdagar kl. 17.30-20.30, Tjejjouren kl.17.30-20.30
Adress:
Box 552
551 17 Jönköping
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska, arabiska, swahili, franska, öst assyriska,
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon