Kvinnohuset Kassandra

Ort: Göteborg
,
Län: Västra Götalands län
Jourtelefon: 031-14 00 22
Telefontid: Vardagar 8:30-16:00
Adress:
Box 122 07
404 42 Göteborg
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon