Kvinnohuset Örebro

Ort: Örebro
,
Län: Örebro län
Jourtelefon: 019-14 41 99
Telefontid: Måndag till fredag mellan 8:00-16:30
Adress:
Örebro
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska och tolk vid behov
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Specialiserad verksamhet: Möjlighet att ta emot husdjur
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon