Kvinnojouren Boden

Ort: Boden
,
Län: Norrbottens län
Jourtelefon: 0921-188 81
Telefontid: Måndag till fredag: 8.00-17.00
Adress:
Box 189
961 22 Boden
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska
Här finner du: Anställd personal, Skyddat boende
Specialiserad verksamhet: Kan ta emot husdjur.
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon