Kvinnojouren Huddinge

Ort: Huddinge
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 08-746 75 53
Telefontid: 8.00-16.00
Jourtelefon övrig tid: 08-746 75 53 8.00-16.00
Adress:
Box 2007
141 02 Huddinge
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska och serbiska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
  • Är du utsatt för misshandel och hot?
  • Har du blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp?
  • Behöver du snabbt komma hemifrån till ett skyddat boende?
  • Är du på väg att tvingas in i ett äktenskap eller blir du utsatt för    hot och våld från föräldrar eller syskon?
  • Behöver du någon att prata med för att få råd och stöd?
  • Misstänker du att någon i din omgivning blir utsatt för misshandel och du inte vet vart du skall vända dig?
  • Lever du under stark kontroll och hot om våld från din partner?

Du kan vända dig till oss i Kvinnojouren Huddinge för att fål stöd och hjälp. Vi lyssnar på dig, du får vara anonym, vi har tysthetlöfte och det betyder att det vi talar om stannar hos oss i Kvinnojouren. Vi samarbetar inte med några myndigheter utan ditt samtycke.

Vi har stödgrupper för kvinnor som blivit misshandlade och som lämnat sina män. Om du är intresserad av att delta kan du kontakta oss på jouren via e-post: info@kvinnojourenhuddinge.se eller telefon 08-746 75 53

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon