Kvinnojouren i Filipstad och Storfors

Ort: Filipstad
,
Län: Värmlands län
Jourtelefon: 0590-122 21
Telefontid: Vardagar 9.00 - 15.00
Jourtelefon övrig tid: 070-663 12 40 mån-fre 18.00-22.00, lör-sön 9.00-21.00
Adress:
Box 117
682 23 Filipstad
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska och engelska, samt via tolk
Här finner du: Anställd personal, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon