Familjefridsjouren i Höganäs

Ort: Höganäs
,
Län: Skåne län
Jourtelefon: 042-340207
Telefontid: Månd-fredag 8.00-17.00
Adress:
Storgatan 35 C
263 37 Höganäs
Kan erbjuda stöd på följande språk: Anlitar telefontolk
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Specialiserad verksamhet: Hedersrelaterat våld, HBT, tar emot kvinnor, män och barn.
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon