Kvinnojouren i Lund

Ort: Lund
,
Län: Skåne län
Jourtelefon: 046-12 19 60 jourmail:stod@kvinnojourenlund.se
Telefontid: Varje måndag 11.00-13.00
Jourtelefon övrig tid: 046-121960 Ring för att boka tid för samtalsstöd övriga tider.
Adress:
Box 1663
221 01 Lund
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, persiska, dari, engelska alltid tillgång till telefontolk
Här finner du: Anställd personal, Lhbtq-kompetens

Till oss kan du vända dig om du, eller någon i din närhet, blivit utsatt för psykiskt och/eller fysiskt våld, hot om våld eller annan kränkande behandling. Vi erbjuder råd och stöd.

Kvinnojouren har många års erfarenhet av att arbeta med kvinnor som är eller har varit utsatta för våld.

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon