Kvinnojouren Linnéan

Ort: Lidköping
,
Län: Västra Götalands län
Jourtelefon: 0510-219 00
Telefontid: 08.00-16.00 lunch 12.00-13.00
Jourtelefon övrig tid: 0200-11 33 33 16:00-23.00 Alla kvällar i veckan
Adress:
Box 632
531 16 Lidköping
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska och engelska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Specialiserad verksamhet: Hedersbrott

Kvinnojouren erbjuder stödsamtal om du är utsatt för hot eller våld och behöver någon att prata med. Du får också information om vilket stöd du kan få från olika myndigheter. Kvinnojouren kan följa med dig till socialtjänsten, familjerätten, vårdcentralen, polisen, domstolen m fl, om du vill. Det kan kännas stärkande i en svår situation. Kvinnojouren kan oftast erbjuda tillfälligt boende åt dig och ditt/dina barn om du behöver fly från ditt hem. På kvinnojouren möter du personal och ideella jourkvinnor. De har tystnadsplikt och är beredda att vara ett stöd för dig. På kvinnojouren finns personal på dagtid som svarar i telefon och ger samtalsstöd till dig som vill tala om din situation. Övrig tid svarar ideella jourkvinnor.

Medan man bor på kvinnojouren planerar man för sitt nya liv och de förändringar som man vill göra. Du bestämmer själv vilken hjälp du önskar få och vilka kontakter du vill ta. Personal och jourkvinnor finns vid din sida. Kvinnojouren ser också till barnens behov. Kvinnojouren Linnéan tar emot kvinnor och barn från hela Sverige.

Som ideell jourkvinna kan man ha olika uppdrag, svara i telefon på jourtid, vara kontaktperson för en kvinna som bor på jouren och man kan också vara barnstödjare. Som kontaktperson till en kvinna ger man stöd och sällskap, planerar trevliga aktiviteter tillsammans, gör utflykter och annat. Som barnstödjare är man ett stöd både för mamman och barnet. Kurser för nya jourkvinnor arrangeras varje år.

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon