Kvinno & Ungdomsjouren Malva

Ort: Flen
,
Län: Södermanlands län
Jourtelefon: 0157-120 10
Telefontid: Vardagar 8:00-16:00
Adress:
Hantverkargatan 8 B
642 37 Flen
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Specialiserad verksamhet: Vi erbjuder stödsamtal och rådgivning, kvinnogrupper och MI-samtal.
Vi stöttar kvinnor och barn som utsatts för våld. Vi tar emot stödsökande kvinnor, LHBTQ-personer och män. Vi har tystnadsplikt och erbjuder olika former av stödsamtal samt skyddat boende i form av egna lägenheter, med säkerhetsdörrar, inbrottslarm, överfallslarm och inglasade balkonger.  Kontakta oss på telefon 0157-120 10 eller info@kvinnojourenmalva.se  
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon