Kvinnojouren Mira

Ort: Nyköping
,
Län: Södermanlands län
Jourtelefon: 072-5211711
Telefontid: 8.00-12.00, 13.00-16.00 på vardagar
Adress:
Box 17
611 22 Nyköping
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska och spanska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon