Kvinnojouren MOA

Ort: Eskilstuna
,
Län: Södermanlands län
Jourtelefon: 016-512109
Telefontid: Helgfria dagar 08.00-17.00
Adress:
Eskilstuna
Kan erbjuda stöd på följande språk: Engelska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende

Kvinnojouren MOA bedriver jourverksamhet för kvinnor som är utsatta för hot och misshandel. MOA disponerar ett hus i centrala stan och här kan vi erbjuda en tillfällig bostad för kvinnor med eller utan barn och under längre eller kortare tid. Vi hjälper till med kontakter och besök hos t ex polis, läkare, att söka bostad, vid eventuell rättegång etc. MOA är ingen myndighet och arbetar under tystnadsplikt.

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon