Kvinnojouren Nike

Ort: Gällivare
,
Län: Norrbottens län
Jourtelefon: 0970-100 88
Telefontid: 7.00-22.00
Adress:
Box 290
982 22 Gällivare
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, finska, engelska. Anlitar tolk vid behov
Här finner du: Anställd personal, Skyddat boende
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon