Kvinnojouren NINA, Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter