Kvinnojouren Olivia

Ort: Bålsta
,
Län: Uppsala län
Jourtelefon: 073-624 03 09
Telefontid: Dygnet runt
Adress:
Bålsta
Kan erbjuda stöd på följande språk: Engelska, svenska, turkiska och arabiska
Här finner du: Skyddat boende
Kvinnojouren Olivia kan vara behjälpliga med att ge råd och tips om vart du kan vända dig, t ex advokat, familjerätt, andra myndigheter och organisationer. Vi har tystnadslöfte och du har möjlighet att vara anonym så länge det är möjligt.  
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon